MADATV

Saluran yang memaparkan segala info berkaitan dengan MADA melalui foto dan video.

Sistem E-Aduan
Membolehkan pengguna menghantar dan menyemak Aduan kepada pihak MADA.

Sistem Maklumbalas
Membolehkan pengguna menghantar dan menyemak maklumbalas dan pertanyaan.

Sistem E-Poverty
Sistem E-Poverty memberi kemudahan pendaftaran peserta Azam Tani bagi kawasan MADA secara atas talian, mengemaskini dan menyemak maklumat-maklumat peserta, memapar dan mencetak maklumat yang diperlukan oleh pegawai MADA.

Sistem SOPPAN
Sistem SOPPAN digunapakai oleh PPK untuk merekod dan menjana laporan aktiviti perladangan yang dilaksanakan oleh peladang kawasan.

Sistem Permohonan Ahli Pertubuhan Peladang (SPAPPK)
Menyediakan kemudahan pendaftaran ahli PPK secara atas talian kepada petani di kawasan MADA. Sistem ini berfungsi untuk  mengemaskini dan menyemak maklumat permohonan, aktiviti pertanian dan penama pemohon serta terdapat juga fungsi untuk memapar dan mencetak laporan yang diperlukan oleh pegawai MADA.