BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGAIRAN & SALIRAN (BPPS)

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 NOOR EFFARIZAN BIN ISMAIL PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGAIRAN & SALIRAN effarizan@mada.gov.my 206
2 2 FATIMAH BINTI TALIB PEMBANTU TADBIR - 216

CAWANGAN PENGAIRAN & SALIRAN

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 (KOSONG) JURUTERA (KETUA CAWANGAN PENGAIRAN & SALIRAN) - 251
2 2 NORZILAILI BINTI ZAKARIA JURUTERA (KETUA SEKSYEN PENGAIRAN & SALIRAN) norzilaili@mada.gov.my 215

CAWANGAN HIDROLOGI

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 - JURUTERA (KETUA CAWANGAN HIDROLOGI) - 248