BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (BME)

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 EDDI ZAIMEE BIN ROMLI PENGARAH BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL eddi_zaimee@mada.gov.my #441
2 2 HABIBALLAH BIN HASSAN PEMBANTU TADBIR - #686

CAWANGAN HIDROMEKANIKAL

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 MUHAMMAD HAFIZ BIN ABDELLAH KETUA CAWANGAN HIDROMEKANIKAL hafiz@mada.gov.my 13 / #768

CENTER OF EXCELLENCE M&E

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 (KOSONG) KETUA CENTER OF EXCELLENCE M&E - -

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 MUHAMMAD FIRDAUS BIN KHABALI KETUA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK - -

CAWANGAN AUTOMOTIF

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 HASLINA BINTI AARIF KETUA CAWANGAN AUTOMOTIF - 14 / #786

CAWANGAN PEMBANGUNAN TEKNIKAL

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 (KOSONG) KETUA CAWANGAN PEMBANGUNAN TEKNIKAL - 30

CAWANGAN MEKANISASI & AUTOMASI

wdt_ID BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL EXT.
1 1 MOHAMAD ASHRAF BIN MOHAMAD PUZI KETUA CAWANGAN MEKANISASI & AUTOMASI ashraf@mada.gov.my 40 / #726

*speed dial ini hanya boleh digunakan oleh kakitangan melalui Pejabat Bahagian Mekanikal & Elektrikal.