mtsSistem ini digunapakai untuk merekod  pegawai yang menghadiri mesyuarat dan maklumbalas mesyuarat yang dihadiri supaya memudahkan pihak pengurusan membuat pematauan.

Sila klik pada url http://web.mada.gov.my/mts untuk melayari sistem ini.