persis

Sistem ini digunakan bertujuan merekod  dan mengemaskini maklumat perjawatan dan penggajian pegawai MADA.

Sila klik pada url https://persis.mada.gov.my/  untuk melayari sistem ini.