persis

Sistem ini digunakan bertujuan merekod  dan mengemaskini maklumat perjawatan dan penggajian pegawai MADA.

Sila klik pada url http://web.mada.gov.my/PERSIS/  untuk melayari sistem ini.