AKTIVITI PERNIAGAAN PPK
Dalam usaha mencapai matlamat MADA untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan meningkatkan hasil untuk keperluan Negara, PPK teah bergiat aktif dalam beberapa usaha termasuk aktiviti pertanian, kebajikan dan social serta aktiviti perniagaan.

5

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10