PENYIASATAN PENGELUARAN PADI

Prestasi Hasil
Anggaran awal menunjukkan prestasi hasil padi Kawasan Muda pada Luar Musim 2012 (1/2012) adalah 6,312 Kg/Hektar. Purata hasil padi tersebut diperolehi daripada Kajian Penyiasatan Pengeluaran Padi yang dijalankan pada setiap musim penanaman padi. Kaedah yang digunakan bagi menganggar purata hasil padi ialah Kaedah Pukal. Prestasi hasil padi untuk lapan (10) musim yang lepas bagi
Kawasan Kawasan Muda adalah seperti jadual di bawah :

1

Pages: 1 2