soppan

Sistem SOPPAN digunapakai oleh PPK untuk merekod maklumat peserta, projek, kos operasi, baucer jualan , lot dan insentif peserta projek NKEA.

Menjana penyata pendapatan individu, penyata peladang mengikut projek, penyata terperinci kos operasi dan penyata tuntutan bayaran perkhidmatan

Sila klik pada url http://soppan.mada.gov.my untuk melayari sistem ini.