USAHAWAN KELOMPOK JAYA

okasi BEHOR ROTAN PAHIT
Lokaliti PPK B-I
Wilayah I
Ditubuhkan pada 20 Feb 2002
Keluasan 62.50 hektar
Peserta 60 orang
Blok Pengairan ARBD 7a 3
Lokirrib B1D1 2 3
MATLAMAT AWAL PENUBUHAN PROJEK
  • Mengatasi masalah pengairan dan meningkatkan amalan pengurusan ladang di kalangan ahli projek secara pakatan