image_gallery (1)

Sistem HRMIS digunapakai oleh semua kakitangan MADA untuk mengemaskini maklumat peribadi, kemudahan cuti dan ganjaran. Sistem ini hanya boleh dilayari dengan menggunakan IE sahaja.

Sila klik pada gambar untuk melayari sistem ini.