Capture

Sistem E-Direktori berfungsi untuk memberi kemudahan kepada pegawai MADA untuk mencari nombor sambungan pegawai yang dikehendaki secara atas talian tanpa merujuk buku panduan telefon MADA.

Sila klik pada gambar untuk melayari sistem ini.