image_gallery (3)

Sistem E-Selenggara digunapakai oleh pegawai di Cawangan Teknologi Maklumat untuk merekod aduan mengenai kerosakan peralatan ICT. Melalui sistem ini juga tugasan akan diagihkan kepada juru teknik dan tugasan tersebut dapat dipantau oleh pegawai bertanggungjawab.

Sila klik pada gambar untuk melayari sistem ini.