PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 1 OKTOBER 2014 HINGGA 31 JANUARI 2015
JABATAN / AGENSI : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

1

Penyebaran Jadual Penanaman Padi

 

Menyedia dan menyebarkan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Mac/April dan bagi Musim Kedua pada bulan Ogos/September setiap tahun di 493 Unit Pertanian Kecil.

493

(Unit Pertanian Kecil)

100

 0

 0

 

493

(Unit Pertanian Kecil)

2 Pengembangan Pengairan dan Pertanian Menjamin bekalan air mencukupi mengikut jadual penanaman padi yang ditetapkan bagi membolehkan tanaman padi 2 kali setahun.

Memastikan pembersihan saliran air 3 kali setahun untuk tali air dan 4 kali setahun untuk parit dan sungai.

32,897 ha

Taliair 1 kali
Saliran 1 kali
Purata 29.16

36.44
Taliair 33.33
Saliran 25%
57,366 ha
Taliair 2
Saliran 3
63.56
66.67
75
Purata 70.83
90,263 ha

Taliair 3 kali
(setahun)
Saliran 4 kali
(setahun)

3

Pengedaran Input Pertanian

 

Mengedar input pertanian bantuan Kerajaan kepada pelanggan dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima di PPK

0

(kampit)

100

0

0

 0

(kampit)

4

Pembangunan Industri Asas Tani Memberikan keputusan permohonan menjadi usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima

4
(permohonan)

100

0

0

4
(permohonan)

5

Pembangunan Institusi Peladang Memberikan keputusan permohonan keahlian PPK yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah PPK

188
(permohonan)

98.95

2

1.05

190
(permohonan)

6

Program Azamtani Memberikan kelulusan permohonan bantuan Program Kemiskininan MADA dalam tempoh maksimum 2 bulan daripada tarikh penerimaan borang yang lengkap.

15
(permohonan)

100

0

0

15
(permohonan)

*Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara sukuan tahun iaitu setiap penghujung bulan Mac, Jun, September dan Disember.