PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2010
JABATAN / AGENSI : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

1

Perusahaan Tanaman Padi

 

Mengedarkan jadual penanaman padi untuk makluman peladang dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

 

30,800

(keping jadual /musim)

100

 0

 0

 

30,800

(keping jadual /musim)

2 Pengembangan Pengairan dan Pertanian Mengedar input pertanian
dalam masa 3 minggu hari bekerja selepas bekalan diterima dengan syarat semua maklumat atau dokumen lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

2

(musim)

100
0
0

2

(musim)

3

Pembangunan Industri Asas Tani

 

Memberikan keputusan permohonan usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima

2023

(usahawan)

100

0

0

 

2023

(usahawan)

4

Pembangunan Institusi Peladang Menyelesaikan pendaftaran baja dalam tempoh 1 jam dari penerimaan permohonan.

77,332
(permohonan)

100

0

0

77,332
(permohonan)

*Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.

*Maklumat sedang dikemaskini.