Statistik Penggunaan Perkhidmatan Online Di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Bagi Tahun 2015

BIL

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN

JAN
[%]

FEB
[%]

MAC
[%]

APR
[%]

MEI
[%]

JUN
[%]

JUL
[%]

OGS
[%]

SEPT
[%]

OKT
[%]

NOV
[%]

DIS
[%]

1.

E-Aduan
62 [0]
50 [0]
99 [0]
66 [0] 47 [0]
68 [0]
65 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0]  0 [0] 0 [0]

2.

Maklumbalas 1 [0.0] 2 [0.0] 1 [0.03] 0 [0.0] 0 [0.0]
0 [0.0]
0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0]  0[0.0] 0 [0]

3.

E-Poverty 1 [0.0] 5 [0.0] 10 [0.0] 0 [0.0] 15 [0.0]
20 [0.0]
0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0]  0[0.0] 0 [0]

4.

Sistem Pengurusan Projek Padi NKEA (SOPPAN) 100 [0.0] 150 [0.0] 130 [0.0] 200 [0.0] 100 [0.0]
120 [0.0]
100 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0]  0[0.0] 0 [0]

5.

Sistem Permohonan Ahli Pertubuhan Peladang (SPAPPK) 13 [0.0] 7 [0.0] 7 [0.0] 5 [0.0] 10 [0.0]
15 [0.0]
25 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0]  0[0.0]
6. MADA TV 5 [0.0] 15 [0.0 15 [0.0 10 [0.0] 7 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0]

* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2015.