MAKLUMAT ARKIB 2016 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MAAF, TIADA MAKLUMAT TENDER TERKINI. HARAP MAKLUM

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
LPKM 2002/2016 Menaiktaraf Jalan Ladang  Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Barkaitan Di Lokaliti A-II Kodiang Di Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 19 Januari 2016 26 Januari 2016
118.0 KB SAIZ/VERSION
LPKM 2003/2016 Menaiktaraf Jalan Ladang  Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Barkaitan Di Lokaliti A-II Kodiang  Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 19 Januari 2016 26 Januari 2016
118.0 KB SAIZ/VERSION
LPKM2004/2016 Menaiktaraf Jalan Ladang  Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Barkaitan Di Lokaliti B-II Sanglang  Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 19 Januari 2016 26 Januari 2016
118.0 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2006/2016 Menaiktaraf Tiga(3) Jajaran Jalan Ladang Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lokaliti C-II Kerpan, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 27 Januari 2016 3 Februari 2016
119.0 KB SAIZ/VERSION
LPKM2007/2016 Meninggi dan Menaiktaraf Jalan Ladang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lokaliti E-II Kubang Sepat, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 27 Januari 2016 3 Februari 2016
119.0 KB SAIZ/VERSION
LPKM2008/2016 Menaiktaraf Dua(2) Jajaran Jalan Ladang Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 27 Januari 2016 3 Februari 2016
119.0 KB SAIZ/VERSION
LPKM2009/2016 Menaiktaraf Jalan Ladang Ke Crusher Run Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lokaliti I-II Kuala Sungai Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman. 27 Januari 2016 3 Februari 2016
119.0 KB SAIZ/VERSION
S421597 Menjalankan Kerja-Kerja Menaiktaraf Pintu Di Tandop Kawalan Air Pasang Surut Kuala Sanglang Baru,Mada. 18 Febuari 2016 3 Mac Februari 2016
73.0 KB SAIZ/VERSION
S421596 Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Gate Guid Yang Lama Kepada Jenis Stainless Steel Di Pintu Kawalan Air Pasang Surut di Wilayah 2, MADA. 17 Febuari 2016 3 Mac 2016
73.0 KB SAIZ/VERSION
MADA (P) 102/16 Membina Dan Menyiapkan Struktur Untuk Menstabilkan Cerun
Di Hilir Tandop Pasang Surut Kuala Sanglang Lama Wilayah I Dan Ii, Mada.
18 Febuari 2016 10 Mac 2016
44.0 KB SAIZ/VERSION
MADA (P) 101/16 Kerja-Kerja Memperdalam Dan Meninggikan Ban Sg. Gial / Sg. Kangar Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Wilayah I, Mada. 18 Febuari 2016 10 Mac 2016
43.0 KB SAIZ/VERSION
MADA (P) 201/16 Membina Dan Menyiapkan Sebuah Struktur Kawalan Untuk Menggantikan Tandop Pasang Surut Alor Melaka, Wilayah Ii, Mada. 17 Febuari 2016 9 Mac 2016
77.0 KB SAIZ/VERSION
MADA (IAT) 301/16 Membina Dan Menyiapkan Sebuah Bangunan Gudang Sisa Buangan Pertanian Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di PPK A-lll, Hutan Kampung Wilayah lll, MADA, Kedah Darul Aman. 10 Mac  2016 20 Mac 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-5 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi Pejabat Wilayah 1 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-6 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi Pejabat Wilayah 2 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-5 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi Pejabat Wilayah 1 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-4 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi 7 Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Di Bawah Pejabat Wilayah IV Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-3 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi 6 Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Di Bawah Pejabat Wilayah III Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-2 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi 9 Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Di Bawah Pejabat Wilayah II Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
803.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-1 Menyenggara, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan Komputer Bagi 5 Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Di Bawah Pejabat Wilayah I Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 10 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA (P) 2003/16 Membina Dan Menyiapkan Struktur Untuk Menstabilkan Cerun Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Hilir Lana Bulu Regulator, Terusan Utara, Wilayah II, Mada 4 April
2016
18 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-7 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara Perlaan ICT Sewaan Selama Setahun (1) Tahun Dan Pilihan Setahun (1) Tahun Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 30 Mac  2016 14 April 2016
893.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPESA 1/2016 Menaiktaraf Peralatan Pemantauan Keselematan Empangan Ahning, Daerah Padang Terap, Kedah Darul Aman 18 April
2016
2 Mei 2016
45.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPESA 1/2016(R) Menaiktaraf Peralatan Pemantauan Keselematan Empangan Ahning, Daerah Padang Terap, Kedah Darul Aman 12 Jun
2016
23 Jun 2016
42.0 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2016-8 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara Perkakasan Komputer Mikro dan Komputer Riba Secara Sewaan Selama 1 Tahun dan Pilihan Setahun Penyambungan Bagi Ibu Pejabat, Pejabat Wilayah, Pejabat Mekanikal dan Elektrik serta Kompleks Latihan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 01 Ogos
2016
15 Ogos 2016
0 KB SAIZ/VERSION
S421610 Memborong Dan Memindah Sesi Besi Dari Pejabat Mekanikal Dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 11 Julai
2016
01 Ogos 2016
475 KB SAIZ/VERSION
S421611 Tawaran Untuk Membeli Jengkaut Terpakai MADA 11 Julai
2016
01 Ogos 2016
475 KB SAIZ/VERSION
MADA (IP) 2/2016 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah ‘Geographical Information Software’ (GIS) Untuk Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 23 Ogos
2016
5 September 2016
111 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2021/2016 Kerja-kerja Membaikpulih Pusat Belian Padi Serta Kerja-kerja Berkaitan di Lot.3147 Kg. Pida 1, Sanglang, Lokaliti A-II Kodiang, Di Wilayah II MADA, Kedah Darul Aman 29 Ogos
2016
8 September 2016
0 KB SAIZ/VERSION
MADA (IP) 3/2016 Membekal, Menghantar Bahan-bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML), menjalankan kerja-kerja Operasi Pengapuran Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) ke Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 23 Ogos
2016
11 September 2016
0 KB SAIZ/VERSION
S421612
Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Pintu Air Serta Komponen Mekanikal di Struktur Kawalan Pintu Air Pasang Surut Kuala Sala (Lama), Wilayah 4, MADA 11 September
2016
15 September 2016
0 KB SAIZ/VERSION
MADA (IP) 2/2016(R)
Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah ‘Geographical Information Software’ (GIS) Untuk Lembaga Kemajuan Pertanian Muda(MADA) 21 September
2016
27 September 2016
0 KB SAIZ/VERSION
S421614
Memborong Dan Memindah Sisa Besi Dari Pejabat Mekanikal Dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 23
Oktober
2016
21 November 2016
83 KB SAIZ/VERSION
S421615
Membekal, Menghantar, Menguji dan Menjayajalankan satu (1) Unit Traktor Pertanian Pacuan 4 Roda Yang Baru Dengan Kapasiti Enjin Tidak Kurang Dari 80Hp 03
November
2016
21 November 2016
0 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2022/2016
Membina Dan Menyiapkan Sebuah Lintasan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di ACLBD 9L, Kg. Huma Lokaliti E-II, MADA, Kedah Darul Aman 17
November
2016
30 November 2016
0 KB SAIZ/VERSION