Maklumat Tender & Sebutharga pada Tahun 2010

NO. SEBUTHARGA
TAJUK SEBUTHARGA
TARIKH BUKA
TARIKH TUTUP
SAIZ
LKPM 3028/2010 MENAIKTARAF BAN KIRI CCLBD 2a2 (DARI OFFTAKE HINGGA KE IEC), LOKALITI E-III KOBAH, WILAYAH III, MADA. 24 OKTOBER 2010 28 OKTOBER 2010
177KB
BPTM/CTM/2010-1 MENYELENGGARA, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN BAGI 14 PEJABAT PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PKK) LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) 27 SEPTEMBER 2010 10 OKTOBER 2010
130KB
LKPM 4008/10 MENAIKTARAF TALIAIR TANAH KEPADA TALIAIR KONKRIT DI KG. ALOR BESAR DALAM BLOK CCLBD 3 DI LOKALITI C-IV, WILAYAH IV, MADA. 26 OGOS 2010 7 SEPTEMBER 2010
31KB
LKPM 4009/10 MENAIKTARAF BAN KIRI SUNGAI BARU KEPADA BATU PECAHAN (CRUSHER RUN), DI LOKALITI E-IV, WILAYAH IV, MADA, KEDAH DARUL AMAN. 26 OGOS 2010 7 SEPTEMBER 2010
30KB
LKPM 1006/2010 CADANGAN MEMBINA DAN MENAIKTARAF JALAN LADANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI WILAYAH 1, MADA 24 OGOS 2010 2 SEPTEMBER 2010
30KB
LKPM 4011/10 MENAIKTARAF SCD 1 DARI ICD W17 HINGGA KE ICD W19 DAN DARI ‘ROAD CULVERT’ HINGGA KE TITI KONKRIT ‘BORROWPIT’ KEPADA BATU PECAHAN (CRUSHER RUN), DI LOKALITI E-IV, WILAYAH IV, MADA, KEDAH DARUL AMAN. 30 OGOS 2010 9 SEPTEMBER 2010
37KB
LKPM 3026/2010 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESEN PAM PENGGALAK (1×5 Cusec) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TALI AIR TD1, KAMPONG ALOR TEBUAN, WILAYAH III, MADA 26 SEPTEMBER 2010 30 SEPTEMBER 2010
204KB