[Back]

MAHA 2014 Ketengah Usahawan Tani Muda

image_gallery (1)

SERDANG – Penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian atau Agro Belia akan diketengahkan pada Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan (MAHA) 2014 yang akan berlangsung dari 20 hingga 30 November ini di Taman Ekspo Pertanian Malaysia Serdang (Maeps).

Ketua Sekretariat MAHA 2014, Azman Saad berkata lebih 10 usahawan muda tempatan berjaya akan mempromosikan produk dan membuat demonstrasi produk mereka daripada sektor perikanan, rumpai laut serta lebah kelulut pada MAHA 2014.

Selanjutnya.