[Back]

‘Majlis Penyampaian Insentif Projek Estet Padi NKEA EPP10’


‘Majlis Penyampaian Insentif Projek Estet Padi NKEA EPP10’ for Session 2/2013 will be held on 4 Ogos 2013, 9.00 am, at PPK E-III, Ko’bah Pendang, Kedah.