[Back]

RM600 million execute Kedah flood mitigation (19 January 2011)


Title: Tebatan banjir RM600j di utara Kedah
Source: Utusan Malaysia
Date: 19 Jan 2011

please click here to get full news about Tebatan banjir RM600j di utara Kedah