MAKLUMAT ARKIB 2017 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MADA (IP) 01/2018 Membekal, Menghantar Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) Dan Menjalankan Operasi Pengapuran Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) ke Pertubuhan Peladang Kawasan di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah dan Perlis. 10 Disember
2017
28 Disember
2017

172 KB SAIZ/VERSION

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
LKPM 2001/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan LBRBD 1a, Lokaliti A-II Kodiang, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman 11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2002/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run  serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan LBLBD 6, Lokaliti B-II Sanglang Dan Di Blok Pengairan LBLBD 4, Lokaliti D-II Tunjang, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman.
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2003/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 9 dan ACRBD 6, Lokaliti E-II, Kubang Sepat, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman.
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2004/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACRBD 8b dan ACLBD 9a, Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2005/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 9e, Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2006/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 4, Lokaliti H-II Kepala Batas, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
S421616
Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Pintu Air Dan Gate Guide Yang Laman Kepada Jenis Stainless Steel Di Struktur Kawalan Air Pasang Surut Kuala Sala (Lama), Wilayah 4, MADA.
23
Januari
2017
6 Februari  2017
77 KB SAIZ/VERSION
S421617
Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Pintu Air Dan Gate Guide Yang Lama Kepada Jenis Stainless Steel Di Struktur Kawalan Air Pasang Surut Kuala Jerlun, Wilayah 2, MADA.
23
Januari
2017
6 Februari 2017
76 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2008/2017
Menaiktaraf Sebuah Gudang Sisa Buangan Pertanian Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Lot 4018 Mukim Ayer Hitam, Lokaliti F-II Jerlun, Di Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman 28 Mac 2017 05 April 2017
172 KB SAIZ/VERSION
MADA BPPS 5/2017
Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujijayajalankan Peralatan Hidrologi Termasuk Sistem Rangkaian Komunikasi Jenis GSM Bagi 8 Buah Stesen Hidrologi MADA Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Muda 21 April 2017 26 April 2017
354 KB SAIZ/VERSION
MADA BPPS 6/2017
Kerja-kerja Membina dan Menyiapkan 8 Buah Tapak Stesen Hidrologi serta Kerja-kerja Berkaitan di Kawasan Muda 30
April
2017
9 Mei 2017
172 KB SAIZ/VERSION
S421631 Tawaran untuk membeli kenderaan terpakai serta memborong dan memindah sisa besi dari pejabatbahagian mekanikal dan elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertaniaan Muda (MADA) 15
Ogos
2017
6 September 2017
81 KB SAIZ/VERSION
S421633 Tawaran untuk membekal, menghantar, menguji dan menjalankan traktor pertanian jenis fuelcrawler rubber track yang baru dari pejabat bahagian mekanikal dan elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertaniaan Muda (MADA) 20 September 2017 1 Oktober 2017 66.8 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2011/2017
Menaiktaraf Sebuah Pusat Agro Bazaar Rakyat 1 Malaysia Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kg. Paya Tok Kesop, Lokaliti G-II Jitra, Wilayah II MADA, Kedah Darul Aman. 6
November
2017
13 November 2017
115 KB SAIZ/VERSION