[Back]

LATARBELAKANG YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YPPM)

Yayasan telah ditubuhkan di bawah akta lembaga kemajuan pertanian muda 1972 – perintah lembaga kemajuan pertanian muda (yayasan pelajaran persatuan peladang dan pertubuhan peladang mada) 1982. Penubuhannya telah dirasmikan pada 1 Jun 1983 oleh Y.B. Menteri Pertanian Malaysia bertempat di Negeri Perlis Indera Kayangan. Tujuan penubuhan YPPM adalah untuk :

 

    1. Menggalak, mendidik, memaju dan membantu dalam kemajuan pelajaran ahli dan anak – anak ahli.
    2. Menubuhkan dan menyenggara biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan lain kepada ahli dan anak – anak ahli bagi maksud membolehkan mereka melanjutkan pelajaran.
    3. Menjalankan segala kegiatan yang difikirkan patut dan sesuai untuk menambah peluang pelajaran kepada ahli dan anak – anak ahli

PRESTASImesyuarat-agung-tahunan

PRESTASI YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YPPPM) SEHINGGA 31 DISEMBER 2010

BIL
AKTIVITI-AKTIVITI
KETERANGAN
BILANGAN PENERIMA KESELURUHAN (SEHINGGA 31 DISEMBER 2010)
BILANGAN PEMBERIAN KESELURUHAN (SEHINGGA 31 DISEMBER 2010)
(ORG)
(RM)
1 BIASISWA KECIL (TINGKATAN 1 HINGGA 5) Bantuan kepada anak-anak ahli PPK MADA yang telah mencapai kecemerlangan dalam UPSR dan kepada mereka yang kurang berkemampuan.
1,046
1,806,595
2 KELAS TAMBAHAN Dengan kerjasama Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) sekolah-sekolah menengah.
252,678
428,803
3 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM Meringankan bebanan ahli-ahli PPK MADA terutama yang kurang berkemampuan.
12,369
449,650
4 BANTUAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM Membantu dan memberi saguhati kepada anak-anak ahli PPK MADA yang berjaya melanjutkan pelajaran ke IPTA.
9,856
928,200
5 ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG
518
74,442
6 BANTUAN PELAJARAN ANAK AHLI TERMISKIN Kaedah pelaksanaannya ialah berdasarkan kepada anak ahli termiskin dalam sesebuah PPK dan tidak berdasarkan kecemerlangan dalam akademik.
274
305,640
7 KURSUS MOTIVASI PEMEGANG BIASISWA Kursus ini diberikan  kepada Pemegang biasiswa kecil Yayasan yang akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM.
1,887
526,012
8 KURSUS MOTIVASI UPSR Untuk anak-anak ahli PPK MADA yang akan menduduki peperiksaan UPSR.
18,212
264,851
JUMLAH
296,840
4,784,193

biasiswa-kecilbantuan-penuntut-ipt